Alijansa


Tko smo?

Sveučilište u Cádizu (Španjolska). Koordinator
Sveučilište Zapadne Bretanje u Brestu (Francuska)
Sveučilište u Kielu (Njemačka)
Sveučilište u Gdańsku (Poljska)
Sveučilište u Splitu (Hrvatska)
Sveučilište na Malti (Malta)

zajedno s 32 pridružena partnera, uključujući 8 istraživačkih centara, 5 poduzeća, 5 gradskih i 1 regionalnom upravom, 6 javnih tijela, 4 nevladine i neprofitne organizacije i 3 klastera izvrsnosti.

Povezujemo
• 122 832 studenata
• 28 373 alumnija godišnje
• 16 909 članova osoblja, uključujući 10 427 članova nastavnog osoblja / istraživača
• 68 fakulteta
• 117 istraživačka instituta
• 3 međunarodna klastera izvrsnosti

Naša vizija budućnosti

Naša vizija je uspostavljanje izrazito međunarodnog, pluri-etničkog, višejezičnog i interdisciplinarnog Europskog Sveučilišta. Ova je vizija ukorjenjena u visokoj kvaliteti i izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju unutar alijanse s namjerom osnaživanja veza između poučavanja, istraživanja, inovacija i prijenosa znanja. Približavanje medija i digitalizacije promijenilo je način na koji radimo i živimo. Promjena, napredak nastavit će biti ubrzani, u svijetu neprekinute povezanosti. Kao posljedica toga, tradicionalni modeli smatrani su manjkavima. Razvijanje kritičkog mišljenja i kreativnosti kod studenata je ključ. Ovo je naša vizija kao konzorcija: stvoriti uvjete u kojima će se student moći slobodno i pouzdano kretati među disciplinama, jezicima, državama i sektorima. Neograničena mobilnost izvan granica i akademskih disciplina omogućit će znatan napredak u kvaliteti, izvedbi, privlačnosti i međunarodnoj kompetitivnosti. Radit ćemo na pretvaranju naše sveučilišne alijanse u prostor mogućnosti u kojem će svaki student slobodno, ali uz vodstvo, pronaći i razviti svoj put.

Kao alijansa dijelimo integriranu, dugoročnu strategiju obrazovanja, odlučni u namjeri da ponudimo izvanrednu kvalitetu obrazovanja i istraživanja. SEA-EU će usmjeriti svoje napore k izgradnji inkluzivne, održive i otporne budućnosti ljudi i planeta, s posebnim naglaskom na brigu o moru koje nas ujedinjuje. U ovoj dugoročnoj viziji, odlučni smo u preuzimanju vodeće uloge u stvaranju europskog obrazovnog prostora, osnaživanju europskog identiteta i vrijednosti i osiguravanja međunarodne konkurentnosti obrazovanja i istraživanja povezanih s inovacijama i transferom znanja. SEA-EU će aktivno njegovati poduzetnički, upravljački način razmišljanja, podupirući zeleni/plavi rast i razvoj. Razvit ćemo inovativne pedagoške metode kako bismo donijeli personalizirani sadržaj, omogućili razmjenu znanja, poticali kompetitivne vještine i promovirali otvorenu znanost. Ovo će uroditi dobrim praksama koje će od samog početka, uključivati prilagodljivost i otvorenost različitim vrstama publike i regijama u Europi i šire.

Glavni pokretač i vezivni medij ovog konzorcija je more. SEA-EU će poticati izvrsnost u istraživanju kako bi osigurao više saznanja i boljeg razumijevanja i upravljanja morskim okolišem. Pomagat će pri izgradnji ljudskih resursa i vještina potrebnih kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe morskog i pomorskog sektora, sada i u doglednoj budućnosti. To će osigurati i poboljšati alate i tehnike za mjerenje i predviđanje utjecaja temeljenih i vođenih oceanima. Izgradit će okvir za učinkovitije upravljanje oceanima te osnažiti društva i zajednice kako bi ostvarili ciljeve održivog razvoja za oceane.

Ključni rezultati i aktivnosti
• Stvoriti nove upravljačke i operativne strukture neophodne za zajedničko upravljanje SEA-EU.
• Ukloniti akademske barijere u priznavanju kvalifikacija i razviti protokol za zajedničke SEA-EU programe na svim obrazovnim razinama, što će dovesti do dodijele priznatih zajedničkih diploma, počevši s morskim i pomorskim pitanjima.
• Povećati virtualnu / digitalnu i fizičku mobilnost diljem 6 sveučilišta Alijanse.
• Povećati mogućnosti nastavnih cjelina i kolegija koji se izvode na engleskom jeziku te na još najmanje jednom (ne-materinskom) jeziku diljem SEA-EU zajednice.
• Izraditi i odobriti dugoročniju, zajedničku strategiju obrazovanja i osposobljavanja, povezanih s istraživanjem i inovacijama, ali i s društvom.

SEA-EU Factsheet